Szkolenie napędowe PPG, PPGG

Szkolenia napędowe PPG (napęd plecakowy) oraz PPGG (wózki) prowadzimy dla osób, które posiadają Świadectwo Kwalifikacji lub minimum ukończony I etap PP. Szkolenie zaczyna się wykładami o napędach, specyfice latania napędowego i bezpieczeństwie. Latanie napędowe jest wspaniałe i daje możliwości latania ze standartowym zbiornikiem paliwa nawet do 3-4 godzin.

Szkolenia napędowe prowadzone są w trybie indywidualnym a nie w formie turnusów jak szkolenia swobodne.